• ਜੀ .ਆਈ.ਐਮ .ਟੀ, ਬੁਢਲਾਡਾ
  • Gurdasidevi Institute of Mgt. & Technology, Budhlada
  • Affiliated to I.K.Gujral Punjab Technical University (IKGPTU), Jalandhar
 +91
 Call Timings: 9:30 AM to 5:30 PM

Fee Structure

S No

Course

Year

Sem

Admission Processing Fee

URF Fee

Examination Fee

Other Fee

Tuition Fee

Total Fee

Total Annual Fee

1

B.Sc IT

1st

1st

2000

1150

1000

5350

9500

19000

34850

2nd

0

0

1000

5350

9500

15850

2nd

3rd

0

550

1000

5350

9500

16400

32250

4th

0

0

1000

5350

9500

15850

3rd

5th

0

550

1000

5350

9500

16400

32250

6th

0

0

1000

5350

9500

15850

2

B.Com

1st

1st

2000

1150

1000

5350

15500

25000

46850

2nd

0

0

1000

5350

15500

21850

2nd

3rd

0

550

1000

5350

15500

22400

44250

4th

0

0

1000

5350

15500

21850

3rd

5th

0

550

1000

5350

15500

22400

44250

6th

0

0

1000

5350

15500

21850

3

BCA

1st

1st

2000

1150

1000

5350

15500

25000

46850

2nd

0

0

1000

5350

15500

21850

2nd

3rd

0

550

1000

5350

15500

22400

44250

4th

0

0

1000

5350

15500

21850

3rd

5th

0

550

1000

5350

15500

22400

44250

6th

0

0

1000

5350

15500

21850

4

BAMT

1st

1st

2000

1150

1000

5350

11500

21000

38850

2nd

0

0

1000

5350

11500

17850

2nd

3rd

0

550

1000

5350

11500

18400

36250

4th

0

0

1000

5350

11500

17850

3rd

5th

0

550

1000

5350

11500

18400

36250

6th

0

0

1000

5350

11500

17850

5

B.Sc FD

1st

1st

2000

1150

1000

5350

15500

25000

46850

2nd

0

0

1000

5350

15500

21850

2nd

3rd

0

550

1000

5350

15500

22400

44250

4th

0

0

1000

5350

15500

21850

3rd

5th

0

550

1000

5350

15500

22400

44250

6th

0

0

1000

5350

15500

21850

6

M.Sc IT

1st

1st

2000

1150

1000

5350

11500

21000

38850

2nd

0

0

1000

5350

11500

17850

2nd

3rd

0

550

1000

5350

11500

18400

36250

4th

0

0

1000

5350

11500

17850

7

PGDCA

1st

1st

2000

1150

1000

5350

11500

21000

38850

2nd

0

0

1000

5350

11500

17850

For Courses +1 and +2

S No

Course

Tuition Fee Per Semester

Exam Fee Per Semester

1

+1 (Medical & Non-Medical)

12000

1000

2

+2 (Medical & Non-Medical)

12000

1000

Recuitment
2022-08-08
Applications are invited for the Post of Professor, Associate Professo...
Happy Teachers Day
2019-09-05
पांचवी कक्षà¤...
NATIONAL SPORTS DAY CELEBRATES
2019-08-29
NATIONAL SPORTS DAY CELEBRATES IN GIMT COLLEGE BUDHLADA : PRINCIPAL NA...
Fresher Party-2019
2019-08-21
All college staff and existing students of GIMT COLLEGE BUDHLADA welco...

OUR RISING STARS